Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri

//Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri

Gaziantepteki Ebruistan Çizim Kurslarımız

Thumbnail image

 

Kursumuzdaki Sanat Dokumanlari

“Toplumun Kültür Politikaları ve Medyanın Kültürel Süreçlere Etki Algısı Araştırması” aynı zamanda özellikle televizyon yayınlarının kültürel değerlere etkisinin kamuoyu tarafından nasıl algılandığını göstermektedir. Yayın türü ve içeriklerinin Türkiye’nin toplumsal ve kültürel değerlerini yansıtma biçimlerini,Türkiye’nin sanatı, sineması, müziği ve inanç zenginliklerinin kamu ve özel televizyonlardaki temsillerinin kamuoyu tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koyan araştırma ayrıca şiddet, cinsellik ve argo içeren programların çocuklar ve gençler üzerinde ne tür etkiler yapabileceğine işaret etmektedir.

Kültür ve Turim Bakanlığı ve kültür politikalarının kamuoyunda nasıl algılandığını, medyanın kültürel değerler ve süreçler üzerindeki etkilerinin toplum tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteren bu araştırma yeni veriler sunmakta, sosyoloji, antropoloji, iletişim bilimleri ve kültürel çalışmalar açısından önemli tartışmalar başlatabilecek nitelikler taşımaktadır.

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T19:52:29+02:00Ocak 1st, 2016|Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri|Gaziantepteki Ebruistan Çizim Kurslarımız için yorumlar kapalı

Gaziantepteki Çocuk Faaliyetlerimiz

Thumbnail image

 

Kursda Ogretilen Teknikler

Kitle kültürünün hayata etkisine ilişkin yukarıda söylenenlerin izdüşümleri, artık Türkiye’de de gözlemlenir durumdadır. Türkiye’de toplumsal yaşam son yıllarda giderek artan ölçüde televizyona endeksli hale gelmiş, dünya adeta ekrana sıkışmıştır. Medyanın, insanların görüş, tutum ve davranışlarını yönlendirici, güdümleyici ve belirleyici etkisi, ülkemizde ve dünyada gerçekleşen pek çok olayda fark edilmektedir. Bu çerçevede araştırmanın amacı, kitle iletişim araçlarının üretip yaygınlaştırdığı popüler ürünlerinin kültür üzerindeki etkilerini analiz etmek amacıyla bilimsel veriler toplamak; uygulanan kültür politikalarının kamuoyunda nasıl algılandığını, ve kültürel değerlerin korunması yönündeki beklentilerinin neler olduğunu tespit etmek ve bu konuda uygulanabilir politika önerileri geliştirmektir.

 Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi Thumbnail imageÇocuklara Resim Atölyesi

(daha&helliip;)

By |2016-01-01T19:51:36+02:00Ocak 1st, 2016|Çocuk Grubu Ustalardan Örnekleri|Gaziantepteki Çocuk Faaliyetlerimiz için yorumlar kapalı